McQuaig®

McQuaig® Değerlendirme Sistemi

Kurumlarda gerçek değeri oluşturan unsur, kaynaklardan az olanlarıdır. Günümüzde yetersiz olan finansal sermaye değil, kurum kültürüne uyumlu, mesleki ve kişisel olarak görev tanımına uygun, sorumluluk alabilen, insiyatif kullanabilen yaratıcı insan sermayesidir. Bu nedenle, eskiden bilançolarında taşıdıkları sıfırlarla bağlantılı olarak belirlenen şirket değerleri, günümüzde şirketlerin entellektüel sermayeleri olan insanı ne kadar iyi yönettikleriyle belirleniyor.

Organizasyon ancak onu oluşturan insanların kalitesiyle çalışır. Bu nedenle, kurumlar için önemli adımlardan birisi de nitelikli insanları kuruma çekebilmektir. Sonrasında ise insanların yetkinlikleriyle uyumlu pozisyonlarda değerlendirilmesi onların başarı şanslarını ve gelişme motivasyonlarını etkiler. Hem mevcut, hem de potansiyel çalışanların yetkinliklerinin tespit edilmesi, ölçülmesi ve geliştirilmesi önemli bir insan kaynakları yönetim fonksiyonudur. Bu seçimleri yapabilmek adına kullanılan yöntemlerden biri de psikometrik ölçme sistemleridir. Ancak, piyasada birçok testin mevcut olduğunu düşünürsek hangisinin daha doğru sonuçlar verdiğini belirlemek ise zorlaşıyor. Bir kişi görüşmeye gittiği birçok farklı yerde aynı testi üst üste yapabiliyor. Bu noktada bazı testlerin sürekli yapılmasından dolayı tanınırlığı artıyor ve önemli noktalar yani testin çözüm algoritması tespit edilebiliyor. Dolayısı ile, kişi kendini nasıl göstermek istiyorsa o şekilde gösterebiliyor. Bunun dışında yüzlerce sorudan oluşan ve bir telefon rehberini andıran testler ise ayrı bir sıkıntı yaşatıyor. ‘Artık bitse de kurtulsam’ dedirten testlerin sonuçları, ise ‘ne kadar doğru?’ sorusunu akla getirmiyor değil.

Tüm bu sorunlar, daha gerçekçi, güvenilir ve doğruluğu pek çok ülke ve kişide kanıtlanmış bir psikometrikenvanter arayışına yol açıyor. İşte bu nedenlerden dolayı kurumumuz, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde yaygın bir kullanıma sahip kişilik envanterlerinden biri olan McQuaig sistemlerini Türkiye’de de şirketlerin kullanımına sunuyor. Yalnızca kurumsal bir çerçeveden bakmayıp, insanın gündelik deneyimlerini de göz önüne alacak şekilde bulgular sunan McQuaig Sistemleri, kişilik envanterleri arasında kullanımı kolay, ölçümleri güvenilir bir yöntemdir. Dünyada pek çok dilde, birçok organizasyonel yapıda kullanılan Kanada merkezli McQuaig Sistemleri’ni benzerlerinden üstün kılan özelliği, uygulanan araçlarla her organizasyonun kendi kurum ve kültürüne özgü bilgi sağlayabilmesi ve böylelikle yapılan çalışmalardan en üst düzeyde yarar elde edilebilmesidir. Çok zaman alan testlere nazaran daha kısa sürede yapılabilen McQuaig’in, mantığının çözümü zor olması sebebiyle test, yapan bireyin kendini göstermek istediği şekli değil gerçek kişiliğini ortaya koymaktadır.

Endüstriyel psikolog Jack H. McQuaig tarafından istihdamı daha verimli hale getirme ihtiyacından yola çıkılarak, binlerce kişinin, 22 yıllık meslek hayatları boyunca değerlendirilmesi sonucu elde edilen verilerle oluşturulan ve50 yılı aşkın süredir dünyanın pek çok ülkesinde, farklı dil seçenekleri ile kullanılıyor olan McQuaig sistemi, benzerleri arasında çok farklı bir konuma yerleştirmektedir. (www.mcquaig.com)

Geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen McQuaig envanteri, değişik sektörlerde her kademeden çalışana uygulanabiliyor. Kurumlar, McQuaig Sistemleri’ni işe alımlarının yanı sıra çalışanları için kişisel gelişim, değerlendirme ve eğitim amaçlı da kullanabiliyorlar.

MCQUAİG SİSTEMİ’NİN KULLANIM ALANLARI
McQuaig kişilik envanteri, kurumlarda en yaygın olarak aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır:
Yetkinlik bazlı görev profili ölçümünde
İşe seçme ve yerleştirmede
Kariyer gelişiminde
Yönetim, Liderlik, Satış, Ekip vb. davranış profillerinin belirlenmesinde
Eğitim ve gelişim ihtiyacının belirlenmesinde
Takım oluşturmada
Öğrenme yöntemlerinin tespitinde

ALINABİLEN RAPORLAR
McQuaig kişilik envanterinin sonucunda ise;
Aday Profili
Değerlendirme raporu
Mülakat soruları
Yönetimsel bakış
Motive eden faktörler
Koçluk ve gelişim için stratejiler
Gelişime odaklı öğrenme stili raporu
Takım yaklaşımı
konularında raporlar elde edilebiliyor.