AkademiNet

Şirketler için eğitimde temel amaç, çalışanların yetkinliğini artırarak, kurumsal performansın gelişimine destek vermektir. Çalışanlara verilen eğitimler ile şirketin kurumsal performanslarındaki artış arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Kurumsal eğitimler, şirketin entelektüel sermayesine yapılan bir yatırım olup yalnızca bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda şirketin, vizyon, misyon ve değerlerinin, stratejik hedeflerinin, gelecek projeksiyonunun, çalışanlarca anlaşılmasının ve benimsenmesinin, sunulan hizmet ve yaklaşımda standardı sağlamanın ve kaliteyi artırmanın da etkin bir yoludur. Bir başka etkisi de, çalışan bağlılığını ve motivasyonu desteklemesidir. NET Danışmanlık olarak bu yaklaşımla, her biri kurumunuzun ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniden yapılandırılmış olarak eğitim hizmetlerini, alanında uzman, deneyimli eğitmenlerin eşliğinde sunuyoruz.