Bütünsel Performans Yönetimi;

•Kurum / Kuruluşun Yıllık Faaliyet Planını gerçekleştirmeye yönelik olarak Ana Hedefleri’nin,

•Kurum / Kuruluşu oluşturan çeşitli birimlerin söz konusu Yıllık Faaliyet Planını gerçekleştirebilmek için kendilerine düşen hedeflerden aldıkları pay olan Alt Hedefleri’nin,

•Birimi oluşturan tüm birim çalışanlarının bireysel hedeflerinin

Performans Değerlendirme Sistemi uyarınca oluşturulmasını öngörür.

Proje Adımlarımız:

1- Kurumun öncelikle içinde bulunulan konumunun net bir şekilde tespit edilebilmesi için Kurumsal İklim Araştırması ve/veya Bal Peteği Modeli Arama Konferansı / Beyin Fırtınası uygulanarak, kurumsal anlamda güçlü ve gelişmeye açık alanların tespiti yoluna gidilmesi hedeflenmektedir. Bu uygulama, güçlü yönleri daha fazla vurgulayan ve gelişmeye açık alanları onaran olası aksiyon planlarına ve ortak aklın ürünü çözümlerin oluşturulmasına kaynak veri sağlamaktadır.

2- Çalışanların Psikometrik Envanter Analizi gerçekleştirilerek, personel bazında, bireysel güçlü ve gelişmeye açık yönler ile ilgili verilere ulaşılacaktır. Bu uygulamada hedef, elde edilen verilerin yönetimle paylaşılarak İnsan Kaynakları geliştirme ve eğitim planlarına bilimsel destek sağlanmasıdır.

3- Stratejik Planın izdüşümünde yıllık Faaliyet Planı temel alınmak suretiyle Kurum, Birim ve Birey bazında yıla ait Ana ve Alt Hedeflerin Belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, birbirinden farklı pozisyonlar için iş tanımına göre yetkinlik tasarımı, yönetici yetkinliklerinin taranması, performans değerlendirme sistemi için hizalama çalışması yapılması planlanmaktadır.

Bu hedefi teminen de tüm çalışanların SMART–C
S: SPECIFIC / ÖZGÜNLÜK,
M: MEASURABLE / ÖLÇÜLEBİLİRLİK,
A: ACHIEVABLE / ULAŞILABİLİRLİK,
R: RESULT ORIENTED / SONUÇ ODAKLILIK,
T: TIME BOUNDED / ZAMANA BAĞLILIK,
C: CUSTOMER FOCUS / MÜŞTERİ ODAKLILIK

hedef belirleme eğitiminden geçmesi önerilmektedir. Yıllık hedeflerin (KPI) belirlenmesinde mevcut durumda bir önceki yıla/döneme ait gerçekleşmelerin SMART–C kriterlerine uyumlulaştırılması suretiyle belirlenmesi önem teşkil etmektedir.