360 Derece DegerlendirmeBilindiği üzere Kurumların başarılarını oluşturan beyin ve lokomotif gücü üst ve orta düzey yöneticilerdir. Etkin ve başarılı yöneticiler, kurumların klasik anlamdaki planlama, organizasyon ve denetim gibi yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken aynı zamanda ekiplerini motive etme ve harekete geçirme süreç ve mekanizmalarında liderlik ve koçluk yaparlar ve kurumların insan kaynaklarından optimum derecede faydanılabilmesine imkan tanırlar.

Net Danışmanlık olarak İnsan Kaynaklarının her alanlının da verdiğimiz hizmetlerimize, kurumların başarı yolunu daha da açacak 360 Derece Değerlendirme Merkezi sistemini de ekledik. Bu sistemle şirketlerin bünyelerinde gerek mevcut bulunan gerekse yeni oluşturdukları pozisyonlarda istihdam edecekleri üst ve orta düzey yöneticilerin veya anahtar konumdaki personelin, en uygun ve titizlikle nasıl değerlendirilmesi gerektiğini saptıyoruz.

 

360 Derece Degerlendirme

360 derecelik bir potansiyel değerlendirme sistemini mümkün kılan Değerlendirme Merkezi uygulamasında, çok yönlü ve karmaşık analizleri de mümkün kılan düzenlemeleri yaparak, bu sistemi vizyon sahibi şirketlerin kullanımına sunuyoruz. Bu sistem uyarınca değerlendirme merkezinde değerlendirmeye tabi tutulan kişilerin güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tüm çıplaklığı ile ortaya çıkarıyoruz. Hatta geliştirme önerilerini de içeren detaylı raporlar sunabilmesine imkan tanıyan bir yaklaşımı tabana oturtuyoruz.

Bu sistemin mevcut veya yeni istihdam edilecek üst veya orta düzeydeki yönetici vasfındaki insanlara uyguluyoruz. Yöneticilerin üzerinde çalışılacak bu sistemde, psikometrik envanter uygulamaları, vaka etüdleri, grup çalışmaları, rol oynama egzersizleri ve tüm bu çalışmalar süresince yapılacak gözlemler sonucunda ulaşılacak değerlemeler neticesinde katılımcıların potansiyelini daha açık ve net olarak ortaya koyarak, 360 derecelik bir potansiyel değerlendirme yapıyoruz.

Bizi arayın ihtiyacınızı projelendirelim.