Kurumların başarılarının altında yatan en büyük etkenlerden biri motivasyonu yüksek uygun pozisyonda uygun elemanların istihdam edilmesidir. Kurumlardaki iş görüşmesini yapan kişi veya kişilerin bilinçli davranışları ve bu konuda eğitimli olmaları adayların performanslarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle personel seçiminde kullanılan Davranışsal Mülakat Teknikleri büyük önem taşımaktadır. Doğru elemanın nasıl bulunması, elenmesi ve uygun pozisyona yerleştirilmesi konusunda işe alımdan sorumlu kişilere yetkinlik kazandırılmasının amaçlandığı eğitimde, SWOT analizi, güçlü yönlerin saptanması, gelişmeye açık yönlerin saptanması, fırsatlar, tehditler, yetkinlikler, mülakatlarda sorulabilecek örnek sorular, kişilerin yönlendirilmesi, kişileri geliştirilmesi, kişileri etkileme konularını ele içermektedir.

Mülakatlarda görev alan ya da alacak olan insan kaynakları çalışanları, organizasyonlarda insan kaynakları dışında farklı pozisyonlarda çalışan ancak mülakatlarda görev alan yönetici ve çalışanların katılımının önerildiği eğitim, eğitmen sunumları, kişisel değerlendirme test ve çalışmaları, fikir üretme toplantıları, grup çalışmaları, role-play uygulamaları zekâ oyunları ve simulasyon uygulamaları ile desteklenmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara Net Danışmanlık Yöneticisi ve Eğitmen tarafından imzalanmış bir katılım sertifikası verilecektir.