Topluma yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan liderler, elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak çevresini etkileyen kişilerdir. İş yaşamında otorite ile donatılmış bir yönetsel pozisyonu üstlenmek, yönetici olmak için yeterli olsa da lider yönetici olmayı sağlar anlamına gelmemektedir. Yöneticiliğin başarısı her durum ve koşulda uygun yaklaşımı gösterebilmekte ve lider yönetici olabilmekte yatmaktadır. Yönetici pozisyonunda çalışan kişilerin, davranış değişikliğini sağlaması, etkileyici liderlik için kendilerindeki gücü keşfetmesi ve bu sayede lider olabilmesi amaçlanan eğitimde, lider ve yönetici nedir, yöneticinin sorumlulukları, liderin sorumlulukları, misyon vizyon, hedef belirleme, değerler, takım çalışması, model olma, liderlik tipleri, liderlik yaklaşımları, liderlik tarzları konuları ele alınmaktadır.

Farklı sektörlerdeki hizmet veren kurum ve kuruluşların her seviyedeki yöneticileri ve yönetici adaylarının katılımının önerildiği eğitimde, eğitmen sunumları, kişisel değerlendirme test ve çalışmaları, fikir üretme toplantıları, grup çalışmaları, takım oyunları, role-play uygulamaları, zekâ oyunları ve simulasyon uygulamaları ile desteklenmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara Net Danışmanlık Yöneticisi ve Eğitmen tarafından imzalanmış bir katılım sertifikası verilecektir.