İletişim, insanlar arasındaki duygu ve düşüncenin akışı, bireyler arasında anlamları ortak kılma sürecidir, bir kaynağın mesajını bir kanal üzerinden alıcıya iletme sürecidir ve günümüzde vazgeçilmezdir. Doğru iletişim olmaksızın toplumların, kurumların, firmaların, grupların, takımların, ailelerin ve hatta iki bireyin anlaşması dahi olanaklı değildir. Temel iletişim becerilerini edinerek bulunduğumuz ortamlardan istediğimiz sonucu alma şansına sahip olabilir, karşımızdakileri anlayarak, kendimizi ve isteklerimi doğru bir şekilde anlatarak daha çok verimli olabilmeyi amaçlayan eğitimde, başarı ve başarının temel gerekleri, insan davranışının temelleri, insan ihtiyaçları, insan ilişkileri, kendini tanıma, insanın içindeki gizli güç, ideal etkili insan olabilme, insan ve iletişim süreci, etkin iletişim kurabilmenin yolları, iletişim kanalları, dinleme, konuşma ve üslup, beden dili ve insanlara yaklaşım konuları ele alınmaktadır.

Kurum ve kuruluşlarda çalışan yönetici ve diğer tüm çalışanların katılımı önerilen eğitim, eğitmen sunumları, kişisel değerlendirme test ve çalışmaları, fikir üretme toplantıları, grup çalışmaları, takım oyunları, role-play uygulamaları, zekâ oyunları ve simulasyon uygulamaları ile desteklenmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara Net Danışmanlık Yöneticisi ve Eğitmen tarafından imzalanmış bir katılım sertifikası verilecektir.